Poliserna i blickfånget

Under året har polismyndighetens genomgripande omorganisation fortlöpt. Samtidigt har medierna uppmärksammat polisen som yrkeskår, både vad gäller resursbehov, arbetsbörda och riskfyllda uppdrag. Detta inte minst som en effekt av de ökade terrodåden i europa, den för höjda terrorrisk-klassningen till nivå fyra i Sverige och den tilltagande migrationsströmmen. Även vi på Billman Engquist har i år fortsatt att, bland andra klienter, stödja många polisgrupper med yrkesrollshandledning i grupp. Vi känner oss ödmjuka för polisens utmanande uppdrag, särskilt detta år då omorganisationen tar både mycket tid och mental energi, samtidigt som de begränsade resurserna behövs lite överallt samtidigt..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>