Client seminar

Around twenty clients from various organizations visited us at kornhamnstorg last thursday. It was time for the first client seminar of this fall with the theme: How to unlock locked positions and become a more effective team”. We shared our method for conflict resolution. The method, when accurately used, facilitates the  functional use of information imbedded in the conflict to integrate differences instead of encapsulating them so that the team´s potential for creativity is locked. We hope that those of you that participated left the seminar with something new and thoughtful. We much appreciate the mutual sharing in these meetings and we have already begun to think of a theme for our next seminar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kundseminarium

Sen eftermiddag i torsdags fick vi besök hos oss på kornhamnstorg av ett tjugotal kunder från olika organisationer. Det var dags för höstens första kundseminarium med temat: “Hur låsa upp låsta positioner och bli ett mer effektivt team” Vi berättade om en metod för konflikthantering som, rätt använd, bidrar till att nyttja informationen som finns i konflikten till integrering av olikheter i stället för att kapsla in den så att teamets kreativa potential blir inlåst. Vi hoppas att ni som var med gick därifrån med något nytt och tänkvärt. Vi uppskattar utbytet som sker i de här träffarna och har redan börjat fundera på tema för nästa seminarium.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Kundseminarium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.