To build a team of many I`s

We ended the spring season spending a late afternoon with some of our clients and collaborators in our inspiration seminar
Building a Team of many I`s. We wanted to address the individualistic trend our society is currently facing; “I am to succeed,” and the strive for individual happiness.
We performed a didactic seminar in which we shared some systems theory normalizing that personal strivings come first and that seeing oneself as just part of the whole comes later in the development of human systems. We then showed some practical skills facilitating for people to use the “I” as a resource for the team. Thank you to our participants for the exciting exploratory discussion we had together!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Att bygga lag av många JAG

I mitten av maj genomförde vi vårens andra inspirationsseminarium för våra kunder och samarbetspartners. Vi utgick från vår tid nu då JAGET tenderar att ta större och större plats på bekostnad av det gemensammas LAGET. Det ömsesidiga beroendet, respekt och samspel för en gemensam sak försvinner lätt bakom egensinnig vilja. Den egna lyckan blir huvudsak, det gemensamma endast en del av den. Om någon har problem att bidra på arbetsplatsen blir det lätt dennes eget fel. Var och en får bli sin egen ”lyckas smed”. Samtidigt som detta pågår förväntas chefer och ledare få till ett ansvarsfullt samarbete i syfte att nå organisatoriska mål så effektivt som möjligt…
I seminariet beskrev vi skillnaden mellan att arbeta ”själviskt” i grupp, och att arbeta i ett effektivt team som kännetecknas både av individuellt ansvar och ansvar för varandra och helheten. Vi visade några praktiska förmågor som underlättar för människor att använda Jaget som en resurs för Laget. Vi tackar er som deltog för ett spännande utforskande samtal tillsammans!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.