10 Minuters Coaching

12 studenter

Välkommen till den träningsbaserade utbildningen 10 Minuters Coaching Online, vars syfte är att underlätta för organisationer att utveckla problemlösningsförmåga och stimulera kontinuerligt lärande genom att bygga en coachande kultur. Kursen vänder sig till var och en som vill lära sig leda korta coachande effektivt. Detta oavsett om du är chef, ledare eller medarbetare.

Kursen innehåller fyra moduler. Modul 1. Introduktion – som är kostnadsfri och öppen för alla.  Modul 2. TMC Bas –  den första videobaserade heldagen med mycket träning. Modul 3. Träningsperiod – då kursdeltagare övar det de lärt sig i TMC-bas. Modul 4. TMC Medel – den andra videobaserade heldagen, även den med flera träningspass.

 

 

Instruktör

Katarina

4,800 kr